perjantai 18. marraskuuta 2016

9. Poliittisesti korrekti Hesburger

20 minuuttia ennen sulkemisaikaa sisälle astuu jäbä Make America Great Again -lippalakki päässä. Ois tehnyt mieli sylkästä sen purilaiseen. – Pikaruokalassa työskennelleen salanimen marraskuun 9. päivänä 2016 julkaisema twiitti. 
Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. – "Laiton uhkaus", Rikoslaki, 25 luku, 7 §.
Marraskuun alussa pikaruokapaikkaan astui asiakas, jolla oli päässään Donald Trumpia tukeva lippalakki. Paikassa työskentelevä myyjä ei pitänyt tästä asiakkaan julkisesta kannanotosta, minkä osoitti myöhemmin kirjoittamassaan twiitissä: "Ois tehnyt mieli sylkästä sen purilaiseen."

Ensin sosiaalinen media ja sitten myös muu media kiinnitti huomionsa twiittiin. Perussuomalaisissakin kannatusta saavuttaneen Sebastian Tynkkysen (ja nähtävästi myös joidenkin muiden ääriliikkeiden edustajien) aloittama twiittaajan ajojahti lisäsi huomiota. Lopputuloksena twiittaaja sai lähtöpassit työpaikastaan Hesburgerissa.

Tapahtumien faktuaalinen kulku lienee tärkeimmiltä osiltaan selvillä. Minä väitän näiden faktojen perusteella, että tapausta on alusta asti uutisoitu ja käsitelty julkisuudessa virheellisellä tavalla. Virheellinen julkisuus on tässä tapauksessa riemuvoitto tietyille äärioikeistolaisille tahoille, joiden haluama tulkinta läpäisi koko uutis- ja kommentointiketjun.

*****

Tapauksen uutisoinnissa erityisen merkittävä lienee Iltalehden marraskuun 13. päivänä ilmestynyt verkkouutinen. Siinä todetaan työnkekijän "uhanneet Twitterissä sylkeä asiakkaan hampurilaiseen". Hesburger käytti omassa viikonlopun Twitter-ilmoituksessaan samaa uhata-sanaa: "Hesburger ei hyväksy minkäänlaista uhkailua. Kaikki asiakkaat ovat meille tervetulleita. Tulemme puuttumaan tapaukseen ankarasti."

Twiittaaja ei kuitenkaan missään vaiheessa ole uhannut ketään millään tavalla.

Tapausta kaikista löytämistäni näkökulmista puntaroimalla en voi päätyä muuhun päätelmään kuin että twiittaaja yksinkertaisesti osoittaa mielipiteensä, tosin varsin voimakkaasti – ynnä henkilöidysti, mikä retorinen keino on julkisuudessa käännetty häntä vastaan. Twiittaaja ilmaisee, että suhtautuu hyvin kriittisesti Trumpiin ja hänen politiikkaansa ja siksi ilmeisesti myös tämän mannekiinina lippalakkeineen toimivaan asiakkaaseen.

Asiakkaan ilmestyminen pikaruokapaikkaan on luultavasti oikeasti herättänyt työntekijässä mieliteon sylkäistä tämän annokseen. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että hän olisi sitä todellisuudessa aikonut tai sillä uhannut. Kenelläkään ei oikeasti olisi aihetta olettaa twiitin perusteella joutuvansa mitenkään uhatuksi. (Tilanne olisi aivan toinen, jos työntekijä olisi twiitannut vaikkapa näin: "Ensi kerralla kyllä sylkäisen sen purilaiseen.")

*****

Aatteleppa ite omalle kohalles! Olen kuvitellut jonkin vastaavan osuvan itselleni sekä muistellut oman historiani sattumuksia. Lisäksi olen erilaisissa asiakaspalvelutapahtumissa kuluneina päivinä pitänyt tapauksen mielessäni.

Claude Monet: Le Parlement, soleil couchant (1902).
Missään kohutun twiitin kaltaisissa tilanteista en voisi kuvitella itseäni tai ketään muuta uhatuksi, kantautuipa viesti tietooni sitten kirjoitettuna tai ääneen lausuttuna.

Tietenkin omalla kohdalle henkilökohtaisesti sattuessa kynnys palata samaan yritykseen kohoaa moisesta. Toisaalta kokemus etäisesti samalla tavalla toimineesta konduktööristä ei estänyt minua seuraavana päivänä matkustamasta samalla monopoliyhtiö VR:n junavuorolla. Jokaisen pitäisi tajuta, ettei kyseessä välttämättä ole koko yhtiön harjoittama ja tukema toimintamalli vaan vain yksittäisen konduktöörin tökeryys.

Varmuuden vuoksi totean, että olen tehnyt asiattomasta asiakaspalvelusta vuosien mittaan valituksia ja saanut valitusteni perusteella myös rahallista hyvistystä. En hyväksy läheskään mitä tahansa.

Yleinen argumentti Hesburger-keskustelussa on, että kukin arvioi työntekijän twiitin omien sympatioidensa ja antipatioidensa pohjalta. Asetan siis pohdittavaksi vaihtoehtoisen twiitin:
Sisälle astuu mamu-eukko kakaransa kanssa. Ois tehnyt mieli sylkästä niiden annokseen.
Tätäkään äärimmäistä puheenvuoroa ei voi tulkita uhkaukseksi, jos palvelutilanne muutoin sujuu korrektisti.

Miksi joku kuvittelisi, että tuollainen mielijohteen ilmaus jotenkin kuvastaisi Hesburgeria ja sen palvelukulttuuria? Minulle tämänsuuntainen twiitti henkilökohtaisella Twitter-tilillä näyttäytyy itsestään selvästi vain ja ainoastaan henkilökohtaisen mielipiteen ilmaisuna. (Jos myös jollakulla johtotason henkilöllä olisi tuollaisia perimmäisiä mielipiteitä, hän takuulla pitäisi ne visusti salassa ohjeistaessaan työntekijöitä yrityksen toimintaan.) Vuoden 2016 Suomessa on monenlaisia ääri-ihmisiä ja monenlaisia äärimielipiteitä. Olisi liioittelua vaatia suuryritykseltä kaikkien työntekijöiden kartoitusta kaikkine mielipiteineen. Kaikkinainen vastuu on työntekijän itsensä henkilökohtainen, ei Hesburgerin. Se pitäisi jokaisen tajuta.

Nykyaika sallii ja vieläpä pyhittää heikon ja virheellisen  jopa tahallisesti vääristävän  lukutaidon. En hyväksy tuota trendiä, ja siksi en pidä esimerkiksi tämän, sinänsä varsin korrektiin taustatyöhön perustuvan kommenttipuheenvuoron ajatusta hyväksyttävänä:
[I]hmisille syntyvä mielikuva on selvä: ravintolaketjun työntekijöillä on halu heikentää syötäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden hygieniatasoa, jos asiakkaiden poliittiset/maailmankatsomukselliset mielipiteet eivät miellytä.
Vallitsevaa paremmassa Suomessa ihmisillä ei olisi sen enempää tosiasiallista eikä älyllistä kuin moraalistakaan oikeutta tuollaiseen "selvään" mielikuvaan. Yksi twiittaaja ei edusta kuin itseään, ei edes muutamaa tai useampaa työntekijää. Ja varsinainen halu vahingoittaa tuotteita on toki eri asia kuin pelkkä mieleenjohtuma, sekin mahdollisesti vain retorinen.

Kun tällainen kohutilanne syntyy, asia pitäisi julkisuudessa eritellen keskustella ja kokemusta rikkaampana pyrkiä pohtimaan tulevaisuuden menettelytapoja. Nyt väärinlukemisen kohde sen sijaan sai osakseen ajojahdin ja menetti työpaikan.

*****

Kaksi esimerkkiä vertailukohteiksi:

Yksi. Heinäkuussa 2014 tuore europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri oli ohittanut EU-rakennuksessa äärioikeistolaisen, 86-vuotiaan Jean-Marie Le Penin.  Kumpula-Natri kommentoi jälkeenpäin kohtaamista näin: "Vitsinomaisesti: kun tuossa tuli Le Pen, ajattelin, että kamppaanko."

Kaltaisuus Hesburger-tapaukseen on ilmeinen. Erityisesti perussuomalaiset loukkaantujat aktivoituivat ja syyttivät Kumpula-Natria muun muassa vihapuheesta. Tuloksena oli sekasortoinen mielipideryöppy, jonka osallistujat edustivat eritasoisia käsityksiä ja ymmärryksiä vitsistä, huumorista ja retorisista keinoista.

Kaksi. Hesburgerin ankaraa toimintaa on puolustettu vetoamalla siihen, että työntekijä edustaa työnantajaansa myös yksityiselämässään  häntä koskee lojaliteettivelvoite. Minä näen kuitenkin tätä lojaliteettivelvoitetta jatkuvasti rikottavan paljon vakavammin tavoin toisissa ympyröissä.

Ei ole pelkkä urbaanilegenda, että lapselleen sopivaa toisen asteen opiskelupaikkaa etsivät vanhemmat lukevat oppilaitosten opettajien julkisia sosiaalisia tilejä ja löytävät yhtä sun toista kasvattajan sanomaksi arveluttavaa: alfrehnimäistä kielenkäyttöä, keskenkasvuista yhteiskuntaprotesteerausta ynnä muuta vastaavaa. Pedagogisen koulutuksen läpäissyt ammattikasvattaja on yksilön kehittyvän elämänkatsomuksen ja tietoisuuden kanssa aivan toisella tavalla aktiivisesti tekemisissä kuin pikaruokamyyjä, mutta ainakaan itse en ole kuullut julkisista ristiinnaulitsijaisista opetusrintamalla.

*****

Kysymys Hesburger-twiittaajan tapauksessa on ennen kaikkea moraalinen. Nykyaikana moraalin ja moraalisen harkinnan on korvannut paremmin aikaan soveltuva poliittisesti korrekti. Vastoin kuin moraalissa, poliittisesti korrektissa ulkoinen ja pinnallinen, yksilöltä subjektina liikoja vaatimaton tarkastelu riittää tuomion langettamiseen, tykkäämiseen tai ei-tykkäämiseen. Niin on, jos siltä näyttää, olipa tulos syvemmän moraalin kannalta miten suhteellisuudentajuton tahansa. On helppoa olla poliittisesti korrekti, kun vain seuraa tiettyjä ulkoisia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Kosketusta moraaliin itseensä ei enää tarvita.

Poliittisesti korrektin käsite kulkeutui Suomeen kai Yhdysvalloista. Vielä 15 vuotta sitten se oli täällä varsin tuntematon. Aluksi sille ja sen mielettömyydelle naurettiin. Nyt nauramisen kyky ollaan kovaa vauhtia menettämässä.

Hesburger ei käyttänyt moraalista pohdintaa, kun se ensin ilmoitti puuttuvansa tapaukseen ankarasti ja sitten tiedotti "työsuhteen päättämisestä yhteisymmärryksessä" työntekijän kanssa. Sen sijaan Hesburger turvautui poliittisesti korrektiin, joka asianmukaisesti vastasi syntyneeseen, poliittisesti korrektin täysin läpäisemään kohuun ja ääriliikkeiden edustajien yhtä lailla poliittisesti korrektiin hyökkäykseen.

Hesburger pelasti maineensa toimimalla poliittisesti korrektin mukaisesti mutta moraalin vastaisesti.

Oppositiopuolueen vaihtoehdobudjetissa valtioneuvoston johtokolmikkoa nimitetään "kolmeksi iloiseksi rosvoksi". Konduktööri kuuluttaa junassa matkustavien, juopottelevien maahanmuuttajanuorten olevan "ihmiskunnan pohjasakkaa" ja ties mitä muuta. Aggressiivinen huomio kiinnitetään kuitenkin marraskuussa 2016 twiittaajaan, jota luetaan tahallisesti väärin. Kaksi vuotta sitten euroedustaja Kumpula-Natrikin joutui silmäkkäin poliittisesti korrektin kanssa ja sortui pahoittelemaan sitä mitä ei ollut tehnyt ja sanonut: "Tämä oli mauton heitto." "Kaikille, jotka ovat pahoittaneet mielensä, lupaan siivota suuni."

*****

Twiittaaja menetti työnsä, mitä miltei kaikki kannanottajat pitävät liioiteltuna seurauksena. Itse olisin pitänyt ylilyöntinä myös vakavaa kirjallista varoitusta. Selvää sen sijaan on, että Hesburgerin kuului keskustella työntekijän kanssa asiasta: Tämä on poliittisesti korrektin maailma, ja tässä maailmassa pitää ilmaista itseään ja toimia sillä tavalla, että kukaan ei varmasti ymmärrä väärin – sen enempää vilpittömin kuin tarkoitushakuisinkaan perustein. Ole poliittisesti korrekti.

Kirjoittajan on välttämätöntä puuttua itsesensuurisesti kohutwiitin kaltaiseen ilmaisuun, koska viimeistään nyt on yleisessä tiedossa, millaiset seuraukset voivat olla. Nykyisessä, ankeassa viha-Suomessa toimintatavat ovat valitettavan rajalliset. 

Menneinä vuosikymmeninä naurettiin DDR:n ilmiantoyhteiskuntaa. Nykymentaliteetti Suomessa ei poikkea siitä paljoakaan. Täällä kytätään viholliseksi valikoitua lähimmäistä poliittisen korrektiuden nimissä ja uhrin eksyessä tähtäimen eteen vasikoidaan väärinajattelija sosiaalisessa mediassa. Teurastettu liha maistuu.
_________________________________

Lisäys 1 (19.11.2016):
Useat tapauksen kommentoijat tuntuvat ajattelevan, että hampurilaistyöntekijän twiitti on julmasti riistänyt tärkeän osan ihmisten perusturvallisuudesta – luottamuksen siihen, että tarjottua ruokaa voi huoletta syödä. Mielestäni kuitenkin kuuluu "yleismielikuvitukseen" tajuta, että esimerkiksi ravintolasyömiseen liittyy useita hygieniariskejä. Riskin aiheuttavat tietenkin ravintolatyöntekijät mutta erityisesti paikan muut asiakkaat, joiden pahaatahtomattomuuteen meidän täytyy vain jokapäiväisessä elämässä uskaltaa luottaa. Kuka tietää, mitä edellinen asiakas on tehnyt vaikkapa pöydän ketsuppipullolle?

Lisäys 2 (23.11.2016):
Suomalaisessa keskustelussa termi poliittisesti korrekti vaikuttaa ymmärretyn usealla tavalla. Oma tapani ymmärtää se yksiselitteisesti jonain vähempiarvoisena (verrattuna todelliseen moraaliseen lähestymistapaan) saattaa edustaa vähemmistöä ainakin nykyään. Määrittelytavoista riippumatta käsitykseni on, että jos kansalaisyhteiskunta riittävän kattavasti kykenisi todelliseen moraaliseen ajatteluun, kävisi vaatimus esimerkiksi poliittisesti korrektista kielenkäytöstä tarpeettomaksi. Uudet, valistuneemmat käytännöt lanseerattaisiin tällöin syvällisen kansalaiskeskustelun kautta, ei ulkokohtaisesti edellyttämällä tiettyjä uudissanoja tai -käytäntöjä.

Aiheesta muualla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti